Stratejik Hedefler

Paydaşların eğitimi

Devlet Kurumları ile işbirliği

Ürün standartlarına uyulmasını teşvik

Bilinirlik ve etkinliği artırmak üzere dernek PR  çalışmaları

 

STRATEJİK  HEDEFLERE  VARMAK  ÜZERE  YAPILMASI PLANLANAN  EYLEMLER

Paydaşların  eğitimi

Sandviç Panel içerik kriterlerinin yükseltilerek enerji tasarruflu, güvenli yapılar, yaşam ve üretim kalitesinin arttırılması içini paydaşlara düzenli eğitimler verilmesi

Üniversitelerin ilgili bölümlerine Panelder vasıtası ile öğrencilerin eğitimi (seminer)

Montaj ve (ISG) uygulama ekipleri için kurs, eğitim ve belgelendirilmesi

Uygulamacı firmalara eğitim verilmesi

 

Devlet Kurumları ve  diğer kurumlarla ile işbirliği

Sandviç Panelin yetkin uygulanması için mesleki yeterlilik belgesinin aranılan bir zorunluluk haline getirilmesini sağlamak. Bu amacın gerçekleştirilmesi için MEB ve yetkili kurumlardan Panelder’in onay mercii haline gelmesi.

Devlet Kurumları ile işbirliği; TSE, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji Bakanlığı,… (Yazılı mevzuatların takibi devlet tarafından yapılmalı.)

Panelder – Laboratuar (üniversite ile işbirliği, akredite, Tebar)

Uluslararası derneklerle işbirliği ve oralarda üyelik (temsil edilmek)

Devlet şartnamelerinde Panelder üyesi olmak zorunlu hale getirilmesi çalışmaları.

Devlet şartnamelerinde TS EN 14509 zorunlu standart olarak belirlendirilmesi.

EN 14509’a uygun üretim yapılması için devletin tüm kurumlarında bu standart arandı ve kontrolü sağlandı.

Yurtdışındaki benzer derneklerle ortak projeler (benchmark, vb. gibi) geliştirilmesi.

 

Ürün standartlarına uyulmasını teşvik

Kullanım yeri (iklimi) ve kullanım alanı göz önüne alınarak, doğru panelin tarafsız ve etik kurallar çerçevesinde tanımlanması.

Hammadde – ürün özelliklerinin belirlenmesi ve bu konunun tedarikçilere duyurulması

Üye firmaların kataloglardaki beyan değerlerinin (özellikle yük taşıma) Panelder tarafından kontrol edilmesi ve doğru değerlerle revize edilmesi

Tüm YÜK TABLOLARI tek ve doğru ortak bir tabloya dönüştürülmesi.

Yük tabloları İTÜ eşgüdümünde STANDARDİZE edilmesi.

Doğru panel seçimi için kriterler konması.

Uygulama kitapçıkları ve föyleri hazırlandı, web sayfasında yayınlanması.

Son kullanıcının ihtiyacına uygun ürün seçimi yapabilmesi için bilgi havuzu oluşturulması. (pır nedir?, yalıtım kalınlığı ne olmalıdır?, neden yoğuşma önlenmelidir?, vb gibi)

Ürünü oluşturan bileşenlerin teknik özelliklerini anlaşılır şekilde sadeleştirilmesi ve güncelliğinin takip edilmesi.

Ürün teknik özelliklerinin beyana uygunluğunun test imkan ve kabiliyetlerini artırılması.

 Bilinirlik ve etkinliği artırmak üzere dernek PR  çalışmaları

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgi sahibi olmaları için reklam, PR ve kampanyaların yapılması.

Medya Planı (Web – Panelder’in ve amacının duyurulması

Şirketlerin reklamlarında Panelder ismini ve logosunu kullanmak

Mayıs 2015’te websitesinin faaliyete geçmesi.

Dernek Başkanı ve üyelerinin TV programlarında, üniversitelerde konuşmacı olarak sektör geleceği hakkındaki görüşlerini bildirmesi

  Derneğin sosyal medya hesapları açılması ve aktif paylaşımlarda bulunulmasıWeb Tasarım | GKD CMS v1.0